សម្ដេច ពញា​ចក្រី ស្នើ​ឲ្យ​មន្ត្រី បន្ត​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​បម្រើ​ប្រជាជន​តាម កម្មវិធី​នយោបាយ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាល​ទី​៦ – CEN