ព្រះអង្គម្ចាស់​មួយអង្គ​របស់​ប្រទេស​អង់គ្លេស ភ្ជាប់ពាក្យ​ជាមួយនឹង​អ្នក​សំដែង​អា​មេ​រិច​ – CEN