ថៃ​លុបចោល​បទបញ្ជា​ហាមឃាត់​គណបក្សនយោបាយ​ធ្វើ​សកម្មភាព​ – CEN