អភិបាល​ខេត្ត​កំពង់ធំ​ល្បី​ដោយសារ​តែ​ចំណារ “​ស៊ី​អាចម៍ មិនទាន់​ឆ្កែ​” ទៅកាន់​ប្រធាន​មន្ទីរ​កសិកម្ម ខេត្ត​កំពង់ធំ​ – CEN