ឧកញ៉ា ដួង ឆាយ​៖ «​សូមកុំ​ទិញ​សាច់ជ្រូក​យកមក​ធ្វើ​ម្ហូប​ក្នុង​រយៈ​ពេលនេះ​ពីព្រោះ​សត្វ​ជ្រូក 4,000 ក្បាល​បាន​ស្លាប់​ក្នុង​គ្រោះទឹកជំនន់​នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម​» – CEN