ចិន​បន្ត​បើក​«​ទម្លាក់​លុយ​» ឱ្យ​Venezuela ដើម្បី​ប្តូរ​យក​ប្រេង​ – CEN