​ក្រសួងមហាផ្ទៃ ទៅ​ចរចា​ជាមួយ​លោក កឹម សុខា ក្នុង​ពន្ធនាគារ គឺ​ផ្ទេរ​ការឃុំខ្លួន ពី​ពន្ធនាគារ​ត្រពាំង​ផ្លុង មក​ជា​ការឃុំខ្លួន នៅក្នុង​ផ្ទះ​របស់​លោក​វិញ​ – CEN