​បើក​ម៉ូតូ​ជែង​ក្នុង​ស្ថានភាព​គ្រោះថ្នាក់ ទៅ​បុក​ម៉ូតូ ស្លាប់​ម្នាក់ របួសធ្ងន់​ម្នាក់​ – CEN