ប្រធានាធិបតី Vladimir Putin សារភាពថា​មិនមាន​ផែនការ​ចូលនិវត្តន៍​ទេ​ – CEN