បុណ្យ​សាសនា​ដ៏​ចម្លែក​នៅ​ឥណ្ឌា អ្នក​គោរព​យក​ភ្លើង​គប់​គ្នា (​មាន​វីដេអូ​) – CEN