សាលាឧទ្ធរណ៍​៖ ប្រាប់ គណនី​ហ្វេ​សប៊ុក គិរី សុខ​ហេង សម័យ​សន្តិភាព បញ្ឈប់​ការ​បង្ហោះ​សារ ចោទប្រកាន់​ថា​កាត់ក្តី​មិន​ត្រឹមត្រូវ​ – CEN