រថយន្តបុក បុរស​ម្នាក់​ស្លាប់ ពេល​ជិះ​ម៉ូតូ ហើយ​បើក​រត់​បាត់​ – CEN