ចម្លើយ​ក្នុងនាម​ជា​សាក្សី របស់​វេជ្ជបណ្ឌិត​កោសល្យវិច្ច័យ ករណី “Kim Jong-Nam” បង្ក​ភាព​រំជើបរំជួល​ – CEN