ប្រមុខ​ការទូត​ចិន​នឹងចូលរួម​ប្រជុំ​មហាសន្និបាត​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ – CEN