ផ្លូវជាតិ​លេខ ៤ ត្រង់​ចំណុច​ស្ពាន​សំរោង ដាក់​ឲ្យ​ចរាចរណ៍ ឡើងវិញ​ – CEN