ប៉ូលិស Singapore ចាប់ខ្លួន​ពលរដ្ឋ​វៀតណាម​៤​នាក់ ​​ដែល​សង្ស័យ​ថា​បាន​លួច​ស​ម្លៀ​កបំពាក់​ – CEN