ស្នើ​ដល់​ភាគី​កូរ៉េ ផ្តល់​ឧបករណ៍​ទប់ស្កាត់ កុំឱ្យ​មាន​ការឆ្លង​រល​ក​សញ្ញា ការផ្សាយ​របស់​វិទ្យុ ទៅ​ប្រព័ន្ធ​បញ្ជា​យន្តហោះ​ – CEN