គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​សម្រាប់​ថ្ងៃទី​១៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៨ ស្លាប់​៥​នាក់ របួស​១៤​នាក់​ – CEN