នគរបាល​ព្រហ្មទណ្ឌ ឃាត់ខ្លួន​បុរស​ម្នាក់ ករណី​លួច​ឆក់យក​អាវុធ​ខ្លី​របស់​មន្ត្រីនគរបាល​ម្នាក់​ – CEN