ថ្ងៃ​កំណើត​របស់​អតីត​ប្រធានាធិបតី Mugabe ក្លាយ​ជា​ទិវា​បុណ្យ​ជាតិ​របស់ Zimbabwe – CEN