​គ្រូបង្រៀន​ម្នាក់ ត្រូវ​រថយន្ត​បុក​បណ្តា​ល​ឲ្យស្លាប់​នៅនឹងកន្លែង​ – CEN