ចិន​កាត់ទោស​សកម្មជន​តៃវ៉ាន់​ម្នាក់​ពីបទ ធ្វើ​វិទ្ធង្សនា​ – CEN