ចោរ​ស្ទើភ្លើង​ចេញ​ប្លន់ ដក​កាំភ្លើង​ភ្លាត់ស្នៀត មានអី​រត់​បាតជើង​ស​ព្រាត​ខ្លួនឯង​! (វីដេអូ) – CEN