​ស្ត្រី​ចំណាស់​ម្នាក់ ប្តឹង​សួនសត្វ​អា​មេ​រិច​មួយ បន្ទាប់​ពី​ជ្រូក​ទឹក​មួយ​ក្បាល​ព្យាយាម​រំលោភ​គាត់​ – CEN