រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ព័ត៌មាន ប្រកាស​ឲ្យ​បញ្ឈប់​ការចាក់ផ្សាយ​បទ​ចម្រៀង​មាន​ចំណងជើង​ថា “​សល់​តែ​ចិត្ត​ស្មោះ​” – CEN