ឃុំខ្លួន​ស្ត្រី​ម្នាក់ ករណី​នាំ​នារី​ខ្មែរ ទៅ​លក់​ឱ្យ​បុរស​ជនជាតិ​ចិន ធ្វើ​ជា​ប្រពន្ធ​ – CEN