យោធា​ជើង​ទឹក​អា​ហ្សង់​ទីន ៖ ទោះបី​ក្តីសង្ឃឹម​នៅ​មាន​តិចតួច តែ​យុទ្ធនាការ​សង្គ្រោះ​នៅតែ​បន្ត​… – CEN