ដាក់​កាមេរ៉ា​ងាយស្រួល​តាម​មើលថែ​កូន ស្មាន​មិន​ដល់​ថា​ប្រទះ​រឿង​ស្ទើ​… លោះ​ព្រលឹង​! (​វីដេអូ​) – CEN