រុស្ស៊ី​បាន​រកឃើញ​យន្តហោះ​Il-20 ដែល​ត្រូវ​បាញ់​ធ្លាក់ ព្រមទាំង​សាកសព​របស់​អ្នក​នៅក្នុង​នោះ​ – CEN