ពលករ​ខ្មែរ​ម្នាក់​ទៅ​ធ្វើការ​នៅ​ថៃ តែ​ត្រូវ​ក្មេងស្ទាវ​ថៃ​វាយ​សម្លាប់​ – CEN