បុរស​ដែល​មាន​ប្រដាប់​ភេទ​ធំ​បំផុត​ពិភពលោក ត្រូវ​បាន​ជួយ​សង្គ្រោះ​ឲ្យ​ផុត​ពី​សោកនាដកម្ម នៃ​ជីវិត​ហើយ​ – CEN