តំណាងរាស្ត្រ ៣៨​រូប ត្រូវបាន​រដ្ឋសភា​ប្រកាស​សុពលភាព​ – CEN