អេស្បាញ ៖ សុខៗ​ឆាក​សម្តែង បាក់ស្រុត អូស​តាម​ទាំង​សិល្បៈការិនី​ទាំង​ទស្សនិកជន​មួយចំនួន​ – CEN