​ធ្លាប់តែ​លឺ តែ​មិន​ជឿ ឥឡូវនេះ​កើតឡើង​ជាក់ស្តែង បុរស​ម្នាក់​ត្រូវ​ដាច់​.​ក​គួរ​ឲ្យ​អាសូរ ដោយសារ​ខ្សែ​អន្ទាក់​នេសាទ​រាយ​កាត់​ផ្លូវ ដើម្បី​ប្លន់​ – CEN