​ស​ម៉ី​ខ្លួន​បញ្ជាក់​ឲ្យ​បាន​ច្បាស់​ថា រវាង​នាង និង​បុរស​ឲ្យ​ខ្លី​លុយ 140$ អត់​ខួរ​បង្ក​ជា​រឿងនេះ ស្គាល់គ្នា​ជាង​៣​ឆ្នាំ និង​ទើប​ចេញ​ក្រៅ​ជួបគ្នា​បាន​២​ដង តែ​ពុំបាន​ខ្លួនប្រាណ​សូម្បី​ឱប​ – CEN