ភ្លើង​ឆាបឆេះ​ចំការ​អំពៅ​ប្រមាណ​ជាង​២០០​ហិកតា នៅ​ស្រុក​ស្វាយទាប សង្ស័យ​មាន​មនុស្ស​លួច​ដុត​ – CEN