មុខសញ្ញា​ម្នាក់ ត្រូវបាន​នគរបាល​ចាប់ខ្លួន​ជាមួយ​វត្ថុតាង​ថ្នាំញៀន​ – CEN