​មុខសញ្ញា​កាច់​សោ ក ម៉ូតូ យ៉ាងសកម្ម ចំនួន​៩​លើក ក្នុង​ក្រុង​សៀមរាប ត្រូវ​បង្ក្រាប​ – CEN