គ្រូ​បង្ខំ​កូនសិស្ស​បោក​កម្ទេច​ទូរស័ព្ទ បន្ទាប់​ចាប់បាន​ប្រើប្រាស់​ខណៈពេល​កំពុង​រៀ​ន​សូត្រ លទ្ធផល​ប្រាក់ខែ​ត្រូវ​… (​វីដេអូ​) – CEN