ករណី​បាក់​អគារ​នៅ​ផាប់​ស្ទ្រី​ត​មាន​មនុស្ស​ស្លាប់​និង​របួស​នោះ គឺ​ម្ចាស់​សំណង់ និង​អ្នកម៉ៅការ នឹង​ប្រឈមមុខ​ផ្លូវច្បាប់​ – CEN