បញ្ហា​ព្រំដែន ៖ កម្ពុជា​និង​វៀតណាម រួមគ្នា​កសាង​ខ្សែបន្ទាត់​ព្រំដែន នៃ​ប្រទេស​ទាំងពីរ ឲ្យ​បានល្អ​ប្រសើរ​ – CEN