ប្រធានាធិបតី Venezuela បរិភោគ​សាច់គោ​អាំង​ពិសេស​ដោយ​ចុងភៅ​តួ​ក​គី ជក់បារី​ស៊ី​ហ្គា​យ៉ាង​ហ៊ឺហា ក្នុងពេល​ប្រជាជន​អត់ឃ្លាន​ដល់​ថ្នាក់​រត់ចោលស្រុក​(មានវីដេអូ) – CEN