ជន​បែក​ថ្នាំ​ម្នាក់ ជិះ​ម៉ូតូ DUKE ទៅ​វាយ​បំផ្លាញ​ទ្រព្យ​អ្នកដទៃ​ – CEN