ប្ដី ខឹង​ប្រពន្ធ​ស្ដីបន្ទោស​ខ្លាំងពេក ទាញយក​កាំបិតប៉័ងតោ​អា​រក​សម្លាប់​ប្រពន្ធ​រងរបួស​ធ្ងន់​ – CEN