ស្ថានទូត​អាមេរិក បើក​ឲ្យ​អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ដាក់​ពាក្យសុំ​ថវិកា ពី​មូលនិធិ​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​អាមេរិក សម្រាប់​ការអភិរក្ស​វប្បធម៌​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN