នាយ​ឧត្តមសេនីយ៍ ឈុំ សុជា​ត​៖ ការលាលែង​របស់​មេទ័ព​ទាំង​៥​រូប ដើម្បី​ពង្រឹង​ខឿន​ការពារជាតិ ជំរុញ​ឱ្យ​ប្រសិទ្ធភាព​ការងារ នៅក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​ការពារ​ជាតិ​កម្ពុជា​ – CEN