សំណាងល្អ​ចេះ​ទៅ​ពឹង​គេ​ជួយ​មើល​ឱ្យ ពុំនោះសោត​កាបូប​ធ្វើ​ពី​មាស​ប្រាកដជា​ចូល​ធុងសំរាម​ – CEN