ឃាត់​មនុស្ស​២​នាក់ ត្រូវជា​ម្ដាយ​និង​កូន កត់​កន្ទុយលេខ​នៅ​កំពង់ស្ពឺ – CEN