តារា​សម្តែង​និង​ចម្រៀង​ស៊ិច​ស៊ី ៤​ដួង ត្រូវ​ក្រសួង​វប្បធម៌​ព្រមាន ព្រោះ​ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់​ដល់​វប្បធម៌ និង​ប្រពៃណី​ – CEN