​រន្ធត់​ណាស់​! កំពុង​ឈរ​លេង​លើ​ថ្ម​សុខៗ មិនដឹង​ទឹក​មកពីណា គួច​យក​មនុស្ស ៥​នាក់ (​វីដេអូ​) – CEN